Jeden nástroj, mnoho způsobů.

Pro všechny,
kdo pracují s nemovitostmi.

Podívejte se, jak můžete Maplo využívat. Pokud vám nestačí základní funkce, kontaktujte nás a my vám upravíme řešení na míru.

Správci nemovitostí

Při správě nemovitostí můžete Maplo využívat jako nástroj pro aktualizaci seznamů vlastníků a jejich oslovování v rámci potřeb  správcovství.

Developeři a projektanti

Při plánování výstavby je často potřeba získat souhlasy vlastníků okolních pozemků. S aplikací si vytvoříte jednoduchý seznam a na pár kliknutí všechny oslovíte dopisem.

Správa a údržba okolí distribučních soustav

Při údržbě okolí distribučních soustav nebo jiných staveb je potřeba oslovit majitele přilehlých nemovitostí. S Maplo to uděláte na pár kliknutí.

Realitní kanceláře

Aplikace pomůže řídit a sledovat stavy prodejů i akvizic a poskytne detailní informace o nemovitostech na jednom místě.

Časté dotazy

Jak je to s GDPR v rámci užívání aplikace?
Aplikace funguje na stejném principu jako ostatní CRM systémy. Aplikace k údajům nijak nepřistupuje, ani je dále nezpracovává. Na uživatele aplikace dopadají běžné povinnosti správce osobních údajů.
Jak mohu nemovitosti do aplikace nahrát?
Pokud máte vlastní databázi, můžete ji importovat. Pokud databázi nemáte, stačí si stáhnout rozšíření v Google Chrome Store a nemovitosti si importovat přímo z katastru nemovitostí.
Je práce s daty z katastru nemovitostí legální?
Pokud chcete pracovat s daty z Nahlížení do katastru mějte na paměti, že ať už si je uložíte do svého počítače, aplikace nebo opíšete na papír, měli byste pro to mít oprávněný zájem.